rawpixel-714362-unsplash-1600x900-minx

Prvih 100 dni v timu

Začetki so lahko zelo delikatni. Timi, ki na začetku naredijo prave korake, imajo vse možnosti, da hitro postanejo visoko učinkoviti.

Po jutru se dan pozna. Tudi pri gradnji tima imajo prav uvodni koraki izreden pomen pri vzpostavitvi zdravega timskega duha med člani tima. Pravi pristopi in prave odločitve lahko vaš tim popeljejo na pot uspeha. Delavnica se osredotoča na najpomembnejše vidike pri začetnem razvoju tima.

Prvi del delavnice je namenjen spoznavanju med udeleženci, saj to predstavlja ključni korak na poti do dobro delujočega tima. Udeleženci v nadaljevanju preko teoretične razlage faz v razvoju tima na praktičnih primerih spoznavajo, kaj lahko pričakujejo v prihodnosti in kako se lahko na različne situacije pripravijo. Zelo pomemben element za dobro formiranje tima je jasen in skupen namen ter vrednostni sistem tima.

Udeleženci preko vodenega pogovora poiščejo različne ideje in nato tvorijo skupno vizijo tima. Preko moderiranega procesa pridobijo tudi zavedanje opomembnih vrednotah posameznikov in tima kot celote.

Tags: No tags

Comments are closed.