slike (8)-minx

Moderacija skupine

Moderne moderacijske in facilitacijske tehnike so orodja, ki skupino pripeljejo do zanimivih, včasih tudi presenetljivih odkritij.

Različne moderacijske tehnike omogočajo učinkovito in zanimivo predelovanje najrazličnejših izzivov in tem pri vašem delu. Orodje prilagodimo velikosti skupine ter namenu moderacije in tako iz skupine na aktiven način pridobimo prave rešitve. Preko sodobnih tehnik moderacije in facilitacije tudi motiviramo udeležence, da v kratkem času poiščejo drugačne rešitve.

Vsebino in cilj moderacijske delavnice dorečeta vodja skupine in moderator pred izvedbo. Globina posamezne moderacije je poleg ciljev odvisna tudi od razpoložljivega časa.

Ob zaključku moderacije si tim skupaj z moderatorjem postavi cilje, roke ter odgovorne v timu za izpolnitev.