Canva - Confident woman having video call via computer

Vodenje tima na daljavo

Delo od doma ima svoje prednosti. Na področju vodenja to pomeni nižje stroške podjetja in v veliko primerih tudi višjo osebno produktivnost zaposlenih. Na nivoju posameznika to pomeni večjo fleksibilnost v načinu razporejanja delovnega časa in energije ter prilagajanje osebnih obveznosti s službenimi. Delo na daljavo pa ima tudi več slabosti. Vodje izgubijo nadzor nad delom svojih sodelavcev, posamezniki pa izgubijo svojo skupnost.

Pred nekaj več kot desetimi leti je postalo delo od doma nov poslovni trend.  Podjetje IBM je, na primer, leta 2009 prodalo veliko svojih pisarn po svetu in približno 40% od svojih 386.000 zaposlenih poslalo na delo od doma. Že v začetku leta 2017 pa so preklicali svoje odločitve o politiki dela od doma, ponovno vzpostavili pisarne in zaposlene pripeljali nazaj v “tradicionalno” delovno okolje.

V iskanju razloga, zakaj se je to zgodilo, so si strokovnjaki enotni pri eni stvari – delo od doma je dvignilo produktivnost večine posameznikov, hkrati pa zmanjšalo produktivnost ekip. Izginjati je začela sinergija med ljudmi, ki je imela največji vpliv na učinkovitost celotne organizacije.

Danes smo priča podobni situaciji, le da delo od doma ni privilegij ali naša odločitev, pač pa smo v to prisiljeni.

Ključna težava je v tem, da večina vodij, kakor tudi njihovih sodelavcev, ni bila pripravljena na ta korak. Manjkajo procesi, pravila in kultura sodelovanja na daljavo. Predvsem pa navade in rutine, ki jih morajo timi sprejeti kot osnovo za učinkovito delo in sodelovanje v tem »novem« delovnem okolju.

Med delavnico se bomo poglobili v specifike vodenja na daljavo. Kaj so prvi koraki, ki jih moramo narediti, katere dogovore moramo sprejeti s člani svojih ekip ter kakšne so lahko prednosti dela na daljavo? V okviru vodene razprave o izzivih dela na daljavo bomo iskali rešitve, postavili jasna pravila za komunikacijo in iskali načine, kako vključiti socialno noto v novo delovno okolje.

dani-polajnar-v-medijih-mediji-o-meni-5

Kako dvigniti inteligenco timov?

Biti visoko inteligenten kot posameznik pomeni, da si nadpovprečno sposoben reševati različne tipe nalog v različnih okoljih. Nedavne raziskave kažejo, da enako velja tudi za delovne time. Bolj kot je tim inteligenten, bolj je uspešen pri reševanju raznovrstnih izzivov. To pa je še posebej pomembno za vodstvene time.

Vendar pa inteligenca tima nima nobene povezave s povprečno inteligenco posameznikov v njem. Tudi če ima tim nekaj zelo inteligentnih posameznikov, to še ne pomeni, da bo zato inteligenca tega tima višja. Na predavanju »Kako dvigniti inteligenco timov?« si bomo pogledali zakonitosti, ki stojijo za tem. Kaj moramo kot vodje ali kot člani timov narediti, da dvignemo kolektivni inteligenčni kvocient naše ekipe? Natančno bomo predstavili štiri ključna področja, na katera bi morali biti pozorni tako pri sestavi tima, kot pri njegovem delovanju v praksi.

Če je organizacija sestavljena iz inteligentnih timov, ima potencial, da v modernem poslovnem okolju deluje bolj prilagodljivo in učinkovito. Na predavanju bomo govorili tudi o tem, kaj morajo organizacije storiti, da ta potencial sprožijo. Odgovorili bomo na vprašanje, kako naj timi kar najbolj učinkovito delujejo in kako naj se med seboj povezujejo.

Del predavanja je tudi interaktivno sodelovanje na temo »pameti skupin«, kjer bomo dokazali, kako bolj »pametna« je lahko skupina kot posameznik. S serijo primerov iz prakse pa bomo predavanje zaključili z vodeno debato in razmislekom, kje ta trenutek stoji naša organizacija in kaj lahko na področju inteligence timskega dela naredimo pri nas.

dani-polajnar-v-medijih-moja-predavanja-predavanja-vodenje-teambuidling-2

Biti vodja v 2025

Moderno in poslovno okolje od vodje zahteva mnogo več, kot je zahtevalo še pred nekaj leti; v prihodnosti pa bo tega vedno več. Ključne teme se iz dolgoročnega strateškega načrtovanja, upravljanja s časom in delegiranja premikajo v smer upravljanja z energijo, fleksibilnega razmišljanja in timskega dela.

Raziskave kažejo, da je več kot 67% zaposlenih nezavzetih za svoje delo in ta odstotek raste. Največji razlog za to pa so po mnenju zaposlenih slabi vodje. Na predavanju o vodenju prihodnosti se bomo zato  osredotočili na ključne kompetence, ki jih novodobni vodja mora imeti oz. pridobiti, da bi bil uspešen in da bi za njim stala zavzeta ekipa sodelavcev.

Ugotavljali bomo, kakšna je razlika med starim in novim načinom vodenja ter kakšne bodoče vodje nam daje naš izobraževalni sistem. Glede na manjko vodstvenih kompetenc za vodenje v modernem poslovnem okolju, mora izobraževanje s področja vodenja prevzeti podjetje. Spremeniti se bo moral predvsem odnos do avtoritete, tveganja in dopuščanja napak ter skrbi za člane tima in vpeljevanja kulture odgovornosti.

Kakšen je torej moderni vodja? Kaj so ključna področja, na katerih mora delati, da bo uspešen v bližnji prihodnosti? Kako postati odporen na grobo in hitro spreminjajoče se poslovno okolje? To so vprašanja, s katerimi se bomo ukvarjali na aktivnem predavanju, ki poleg predajanja ključnih znanj in trendov s področja modernega vodenja vsebuje več študij primerov, moderacijskih debat in zanimivih interaktivnih glasovanj.

dani-polajnar-v-medijih-mediji-o-meni-9

Flashlight leadership in kultura odgovornosti

Za največjo učinkovitost organizacije je pomembno, da vsak posameznik, tim in oddelek prevzemajo odgovornost za opravljanje svojih nalog. Da pa lahko nekdo prevzame odgovornost, mora razumeti osnove delovanja in smisla organizacije ter kam njegovo delo oz. delovna naloga »paše« v celotnem delovnem procesu – kam v širšo sliko paše njegov košček sestavljanke.

Flashlight leadership je praktični model novodobnega vodenja organizacije, ki ga simbolizira enostaven predmet – ročna svetika. Pri tem vsak del predstavlja en kos področja delovanja organizacije. Kot osnovo model povzema poslanstvo in vrednote podjetja (baterija), strategijo (usmeritev svetilke), procese (ohišje), vodenje (žarnica) in strukturo zaposlenih oz. timov (leča). Če so vsi deli ročne svetilke kompatibilni in pravilno delujoči je rezultat delovanja (svetloba) le posledica pravilno sestavljene in delujoče celote. Močnejši kot so elementi svetilke in bolj kot so povezani, boljši je rezultat.

Osnove modela smo na podlagi praktičnih izkušenj razvili z Izo Login (Outfit7) in Tanjo Skaza (Plastika Skaza) na osnovi delovanja njunih in mnogih drugih modernih in uspešnih organizacij tako doma, kot v tujini. Ugotovili smo, da je razumevanje delovanja vseh zgornjih elementov organizacije in delovnih nalog znotraj tega, je predpogoj za to, da so zaposleni pripravljeni sprejeti odgovornost za svoja področja.

Predavanje je podkrepljeno s študijami primerov in je praktično naravnano. S serijo moderacijskih tehnik napeljuje udeležence k razmišljanju, kako so določena področja razvita, urejena in povezana v njihovi organizaciji.