dani-polajnar-v-medijih-mediji-o-meni-2

Inteligenca timov – največja skrita zaloga človeškega kapitala v organizacijah

Katera timska aktivnost pa bi k boljšemu timskemu delu pripomogla v vaši organizaciji?
 
Preverite široko paleto naših programov pod zavihki zgoraj. Vsi so ciljno usmerjeni v točno določene izboljšave timskega dela v podjetjih. Lahko nas tudi pokličite in bomo skupaj prišli do najboljših idej in rešitev za vaše potrebe. 
 

“Pri delu s stotinami popolnoma različnih timov, na vseh hierarhičnih nivojih, smo v zadnjih letih vedno znova prišli do iste ugotovitve: timi skrivajo
ogromno neodkritih potencialov, ki jih zaradi takšnih in drugačnih razlogov nikoli ne izkoristijo. »Skrivna zaloga« učinkovitosti, ki jo lahko dobimo
z dobrim timskim delom, je ena največjih rezerv človeškega intelektualnega kapitala v organizacijah.” – Dani Polajnar

Dani Polajnar, direktor TeamBuilding Akademije, o izzivih vedno bolj kompleksnega poslovnega okolja. Oglejte si članek tukaj!

dani-polajnar-v-medijih-mediji-o-meni-11

HR&M: Notranji in zunanji trenerji za področje timskega dela

Praksa kaže, da je prav kombinacija notranjih trenerjev in zunanjih trenerjev na področju mehkih veščin in timskega dela najbolj učinkovita kombinacija. Notranji trenerji so namreč tisti, ki imajo »prednost domačega terena«, poznajo organizacijsko kulturo, politiko podjetja in notranje procese, ob tem pa se ves čas srečujejo z izzivom, kako vzdrževati »out-of-the-box« naravnanost, pogled »od zunaj« in kako biti snovalec napredka znotraj utečenih procesov. Prav zato dobra praksa iz tujine in stroka priporočata kot najučinkovitejšo kombinacijo notranjim treningom redne ciklične zunanje treninge, še posebej na področju mehkih veščin in vodenja ter ob večjih poslovnih spremembah. Prednost zunanjih treningov leži predvsem v svežini pristopov in aktivnem sledenju ter ustvarjanju izobraževalnih trendov ter standardov, pa tudi v pomembnem dejstvu, da zunanji trenerji prispevajo izkušnje z delom v drugih organizacijah, drugačnih strukturah timov in v širšem naboru panog, kar ima običajno odlične koristi.

“Timsko delo postaja za uspešno delovanje modernih organizacij iz leta v leto bolj pomembno. Kompleksnost problemov in prepletenost organizacijskih struktur v današnjem strogem gospodarskem okolju zahteva vedno več povezovanja in sodelovanja med zaposlenimi v podjetju, saj lahko že majhna sprememba v odnosih in načinu timskega dela znatno pripomore k optimizaciji procesov znotraj ekipe in vpliva na njeno uspešnost.” – Dani Polajnar

Dani Polajnar, direktor TeamBuilding Akademije, o kombinaciji notranjih in zunanjih treningov timskega dela. Oglejte si članek tukaj!

dani-polajnar-v-medijih-mediji-o-meni-14

Aktivni timski program – most med podjetjem, blagovno znamko in kupci

Aktivni timski program predstavlja most med pojavnostjo podjetja, blagovnimi znamkami in izkušnjo kupcev. Poslovno okolje B2C in B2B imata glede uveljavljanja blagovnih znamk ključne razlike, hkrati pa je obema skupno to, da mora za uspešnost blagovna znamka komunicirati s potrošnikom / poslovnim partnerjem, vzbujati zaupanje in spoštovanje, ter ustvarjati funkcionalne, čustvene in simbolne asociacije.

“V konkurenčnem poslovnem okolju je vzdrževanje jasne povezanosti pomembna prioriteta podjetij, ki ne glede na uveljavljenost blagovne znamke zahteva prilagodljive in inovativne pristope, saj je blagovna znamka čedalje bolj dragoceno premoženje.” – Dani Polajnar

Dani Polajnar, direktor TeamBuilding Akademije, o pomembnosti povezanosti med podjetji, blagovnimi znamkami in kupci. Oglejte si članek tukaj!

dani-polajnar-v-medijih-mediji-o-meni-13

Revija Manager: Milenijci – timski igralci in bodoči vodje

Generacija milenijcev, ki ji pripisujemo izrazito željo po osebnem in kariernem razvoju, sodoben in zelo avtonomen način delovanja ter visokoleteče sanje, celo idealizirano samopodobo, hitro ‘odrašča’, zato je čas, ko bo ta generacija povsem
zavzela trg dela ter vodstvene položaje, pred vrati.

“Pri našem delu s timi se velikokrat srečamo tudi z vprašanjem managerjev, kako so milenijci drugačni, kako jih motivirati in najučinkoviteje vključiti v tim. Tudi v timu Teambuilding akademije imamo lepo število predstavnikov mlade generacije, in ko v praksi opazujemo interakcijo med generacijami, lahko potrdimo, da imajo milenijci nekoliko drugačne vrednote. Gradnja tima z mlado generacijo tako lahko zahteva od managerjev prilagajanje ustaljenih načinov, morda celo nove vodstvene veščine, hkrati pa je nujno, da se pomembnosti izobraževanja in vaj v timskem delu za uspešno kariero zavedajo tudi milenijci oz. bodoči vodje.” – Dani Polajnar

Dani Polajnar, direktor TeamBuilding Akademije, o milenijcihi. Oglejte si članek tukaj!

dani-polajnar-v-medijih-mediji-o-meni-18

HR&M: Moderne tehnologije, zaupanje in osamljenost

“Z rastjo interneta smo se raziskovalci s področja timskega dela vprašali, kakšne spremembe bo internet povzročil na ravni socialnega kanala – ali bo ljudi med seboj povezal, ali še bolj razdružil? In zgodilo se je nekaj vmes – vzpostavil je veliko več povezavmed ljudmi, kot so jih imeli prej, vendar so te zelo površinske in dostikrat (le) virtualne.” – Dani Polajnar

Dani Polajnar, direktor TeamBuilding Akademije, o tem, kako je moderna tehnologija vplivala na zaupanje in osamljenost ljudi. Oglejte si članek tukaj!

dani-polajnar-v-medijih-mediji-o-meni-9

Finance: Povezovanje ekipe na zabaven način

“Vedno je pravi čas za Team Building. Pomembno je le, da so čisto vsi sodelavci, oziroma člani tima prisotni. Najbolj primeren čas je odvisen od procesov v podjetju, a vsekakor je to takrat, ko ekipa ali podjetje doseže uspeh. Praznovanje je pomembno. V timske aktivnosti podjetja lahko vključimo korporativna sporočila in vrednote.” – Dani Polajnar

Dani Polajnar, direktor TeamBuilding Akademije, o tem, kdaj je najboljši čas za Team Building. Oglejte si članek tukaj!