Untitled design (3)a

Vodenje izobraževanj na daljavo

Ne glede na to, katero temo želimo voditi in jo prikazati našim udeležencem, ima izobraževanje na daljavo svoje specifike, ki jih mora poznati vsak trener, moderator delavnice. Kako postaviti strukturo online delavnice, kako držati skupinsko dinamiko na ...

_DSC6773

Coaching

Namen individualnega coachinga je podpreti posameznika za uspešno delo, dosego zadanih ciljev in njegov osebnostni razvoj. Gre za skupno iskanje izzivov, možnih rešitev, poti do njih ter podporo na poti. Je začetek konstantnega učenja in izboljševanja po ...

Canva - Confident woman having video call via computer

Vodenje tima na daljavo

Delo od doma ima svoje prednosti. Na področju vodenja to pomeni nižje stroške podjetja in v veliko primerih tudi višjo osebno produktivnost zaposlenih. Na nivoju posameznika to pomeni večjo fleksibilnost v načinu razporejanja delovnega časa in energije te ...

dani-polajnar-v-medijih-moja-predavanja-predavanja-vodenje-teambuidling-2

Biti vodja v letu 2025

Moderno in poslovno okolje od vodje zahteva mnogo več, kot je zahtevalo še pred nekaj leti; v prihodnosti pa bo tega vedno več. Ključne teme se iz dolgoročnega strateškega načrtovanja, upravljanja s časom in delegiranja premikajo v smer upravljanja z ener ...

slike (9)-minx

Medgeneracijsko sodelovanje

Združiti entuziazem, energijo in tehnično podkovanost mlajših z izkušnjami, znanjem in preudarnostjo starejših predstavlja svojevrsten izziv. Starostno mešani timi so lahko izredno učinkoviti, saj lahko z mešanjem energije in znanj mlajših in starejših č ...

slike (4)-minx

Učinkovita komunikacija v timu

Kako si hitro in učinkovito izmenjati informacije in ideje med člani v timu in vzdrževati spoštljivo in odprto komunikacijo, ki spodbuja zaupanje in razumevanje? Učinkovita komunikacija je ključni dejavnik, ki omogoča dobro sodelovanje različnih posamezn ...

rawpixel-714362-unsplash-1600x900-minx

Prvih 100 dni v timu

Začetki so lahko zelo delikatni. Timi, ki na začetku naredijo prave korake, imajo vse možnosti, da hitro postanejo visoko učinkoviti. Po jutru se dan pozna. Tudi pri gradnji tima imajo prav uvodni koraki izreden pomen pri vzpostavitvi zdravega timskega d ...

dani-polajnar-v-medijih-mediji-o-meni-9-1600x900-minx

Krepitev timskih vezi

Dobro načrtovanje, učinkovita komunikacija, visoka motivacija in sodelovanje so lastnosti dobrih timov. Dosežejo jih s poznavanjem osnovnih zakonitosti timskega dela. Krepitev timskih vezi je dovršeno izobraževanje za razvoj ključnih vidikov timskega del ...