Untitled design (3)a

Vodenje izobraževanj na daljavo

Ne glede na to, katero temo želimo voditi in jo prikazati našim udeležencem, ima izobraževanje na daljavo svoje specifike, ki jih mora poznati vsak trener, moderator delavnice.

Kako postaviti strukturo online delavnice, kako držati skupinsko dinamiko na visokem nivoju in kako pripraviti udeležence do tega, da bodo zavzeto sledili našim vsebinam je le nekaj od vprašanj, na katera bi moral znati odgovoriti vsak vodja online delavnice. Ker ne gre za klasična “face-to-face” izobraževanja/srečanja, kjer lahko pozoren vodja v vsakem trenutku in s serijo različnih orodij spremeni dinamiko svoje skupine, moramo pri on-line delavnicah upoštevati drugačne zakonitosti. Kratkotrajnost, fokusiranost, pregledne prezentacije in načrtno vključevanje vseh udeležencev je le nekaj od njih.
Na delavnici “Vodenje izobraževanj/srečanj na daljavo” bomo te zakonitosti preleteli in jih poskusili prevesti v prakso vsakega od udeležencev.

Tags: No tags

Comments are closed.