_DSC6773

Coaching

Namen individualnega coachinga je podpreti posameznika za uspešno delo, dosego zadanih ciljev in njegov osebnostni razvoj. Gre za skupno iskanje izzivov, možnih rešitev, poti do njih ter podporo na poti.

Je začetek konstantnega učenja in izboljševanja posameznika na želenih področjih s pomočjo coacha, ki je strokovno podkovan s področja vodenja, komunikacije, korporativne kulture, osebnega razvoja, timskega dela, konfliktov…

Metode, ki jih coach uporablja ter vsebine in poudarki na coachingu so zelo različni, odvisni pa so predvsem od zadanega cilja.

Potek:

 • Uvodni pogovor; postavitev ciljev, izhodišč glede na postavljen razvojni načrt, postavitev meril za doseganja ciljev
 • Izvedba coachinga
 • Pregled in vrednotenje procesa coachinga
 • Priprava Poročila o coaching (po dogovoru)
 • Opcijski sestanek z vodjo

Nekaj izmed možnih poudarkov pri coachingu:

 • Pravilna in učinkovita komunikacija
 • Vodenje (celostna podoba vodilne osebnosti, novodobno vodenje, vpliv, strast vodje, pogum)
 • Upravljanje z energijo, časom in postavljanje prioritet
 • Postavljanje in doseganje ciljev
 • Učinkovitost zaposlenih
 • Motivacija zaposlenih
 • Vodenje/moderiranje različnih poslovnih dogodkov (srečanja, sestanki)
 • Timsko delo in kultura (zaupanje, sodelovanje, vloge v timu, disfunkcije timov, faze razvoja tima)
 • Sinergija (timski duh, motivacija)
 • Medgeneracijsko sodelovanje
 • Postavitev osebne vizije in sledenje le-tej
 • Kultura odgovornosti
Tags: No tags

Comments are closed.