slike (4)-minx

Učinkovita komunikacija v timu

Kako si hitro in učinkovito izmenjati informacije in ideje med člani v timu in vzdrževati spoštljivo in odprto komunikacijo, ki spodbuja zaupanje in razumevanje?

Učinkovita komunikacija je ključni dejavnik, ki omogoča dobro sodelovanje različnih posameznikov in omogoča ustvarjanje sinergij na nivoju celotnega tima. Visoko učinkoviti timi uporabljajo preproste pristope, ki vzpostavljajo spoštljivo, odprto in konstruktivno, predvsem pa razumljivo komunikacijo in znižujejo možnosti za nastajanje konfliktov oziroma le te hitro in učinkovito razrešijo.

Delavnica je sestavljena iz serije komunikacijskih vaj, s pomočjo katerih boste spoznali proces učinkovite komunikacije in ključne ovire, ki jih je pri tem potrebno premagati. Učili se boste na primerih dobrih praks in jih skušali prilagoditi posebnostim v vašem okolju. Spoznali boste vaša močna področja in področja, ki jih lahko izboljšate ter pripravili akcijski načrt za uvedbo sprememb.

Tags: No tags

Comments are closed.