slike (9)-minx

Medgeneracijsko sodelovanje

Združiti entuziazem, energijo in tehnično podkovanost mlajših z izkušnjami, znanjem in preudarnostjo starejših predstavlja svojevrsten izziv.

Starostno mešani timi so lahko izredno učinkoviti, saj lahko z mešanjem energije in znanj mlajših in starejših članov ekipe močno dvignemo sinergijo celotnega tima. Spoznajmo, kako lahko združujemo starostno homogene podskupine in kaj lahko s tem pridobimo.

Vsaka od štirih generacij, ki danes na delovnih mestih delajo skupaj, ima svoje specifike. Na delavnici bomo spoznali, kaj te specifike so in se pogovorili, kako in na kakšen način se lahko med seboj povezujejo s ciljem dviga učinkovitosti tima. Spoznali bomo ključne kadrovske trende današnjega časa in jih poskusili orisati z realnimi primeri iz delovnega okolja skozi oči vsake izmed generacij.

Delavnica vsebuje tudi moderiran del samorefleksije o počutju članov tima in kako bi lahko timsko delo v prihodnje potekalo še boljše.

Tags: No tags

Comments are closed.