dani-polajnar-v-medijih-mediji-o-meni-9-1600x900-minx

Krepitev timskih vezi

Dobro načrtovanje, učinkovita komunikacija, visoka motivacija in sodelovanje so lastnosti dobrih timov. Dosežejo jih s poznavanjem osnovnih zakonitosti timskega dela.

Krepitev timskih vezi je dovršeno izobraževanje za razvoj ključnih vidikov timskega dela. Delavnice so osnovane na procesnem strateškem razvoju in so namenjene vsem timom in njihovim članom, ki želijo razvijati timske kompetence z namenom doseganja učinkovitega delovanja in dobrih medosebnih odnosov v timu.

Skozi delavnico udeleženci spoznajo osnovne teoretične zakonitosti timskega dela, komuniciranja in sodelovanja, ki jih skozi različne timske vaje tudi preizkusijo v praksi. Vajam dodamo elemente dela na skupnih ciljih in prikazovanju njihove pomembnosti. Vsaki vaji sledi natančna in ciljno vodena (samo)evalvacija in primerjava z dejanskim stanjem v poslovnem delovnem procesu tima. Moduli se smiselno nadgrajujejo tako v teoriji, kakor tudi v zahtevnosti timskih vaj in moderaciji

Delavnico se lahko izvede kot samostojno ali kot serijo zaporednih nagradnih delavnic.

Tags: No tags

Comments are closed.