slike (5)-minx

Korporativna kultura in njen pomen v novodobni organizaciji

Korporativna kultura organizacije je osnovana na poslanstvu, viziji in vrednotah podjetja, ki jih vodje kot ambasadorji predajajo svojim sodelavcem. Zato je kot prvi korak vedno potreben posnetek trenutnega stanja, dogovor vodstvene ekipe o želenem končnem stanju in pripravi vmesnih korakov – načrta, kako to stanje doseči.

Če podjetje nima jasno definiranih korporativnih vrednot torej tistega, kar je v podjetju pomembno/vredno, ali če se stare vrednote ne živijo več, jih je potrebno na novo definirati oz. prevetriti. Na osnovi vizije vodstva in trenutnega stanja (ki ga pridobimo preko mnenjskih voditeljev – neformalnih vodij v podjetju) se preko serije delavnic definira predlog vrednot in posledično željenih obnašanj (behavior) zaposlenih, ki se morajo kasneje zrcaliti v vsaki pori organizacije: od sistema zaposlovanja, mentorstva, letnih razgovorov, nagrajevanja, do odnosov z zunanjimi partnerji. (Nove) vrednote morajo biti vpete v vse procese delovanja organizacije.

Ko je sistem vrednot postavljen, ga je potrebno načrtno skomunicirati z vsemi zaposlenimi in ga neprestano načrtno voditi tudi v prihodnje.
Ker imamo trenutno veliko zgoraj omenjenih področij nedorečenih, za začetek predlagamo delavnico z vodstvenim kadrom, kjer definiramo najbolj odprte zadeve ta trenutek in se dogovorimo za nadalnje korake. Delavnico bi osnovali na modelu Flashlight Leadership, ki sistematično pregleda vse elemente organizacije in jih z merljivim ‘semaforjem’ tudi oceni.

Tags: No tags

Comments are closed.