dani-polajnar-v-medijih-mediji-o-meni-12

HR&M: Učinkovitost posameznika in timsko delo

“Timsko delo lahko izniči kulturo visoke učinkovitosti posameznikov, hkrati pa lahko poveličevanje top performerjev izniči timsko delo. Moderne organizacije ne morejo biti uspešne brez enega ali drugega. Kaj je torej prava formula za uspeh? Gre za kombinacijo visoke individualne učinkovitosti posameznika na eni strani in timskega dela na drugi strani. Pri tem pa ključno vlogo prevzema učinkovito vodenje in vzpostavitev organizacijskih vrednot, norm in celotne visoko storilnostne kulture v modernih organizacijah.” – Dani Polajnar

Ko je bilo timsko delo v zgodnjih 90. letih najbolj »v modi«, je veliko modernih podjetij eksperimentiralo s popolno spremembo plačnih sistemov in skupinskim nagrajevanjem oddelkov glede na skupno uspešnost ekipe, ki naj bi spodbudil timsko delo in učinkovitost ekip. Eden bolj znanih primerov je nagrajevanje timov v podjetju Levi-Strauss, kjer so variabilen del plače izračunavali izključno s tem, kako produktiven je bil celoten tim. To je pripeljalo do velikih konfliktov med zaposlenimi in včasih so morale pri fizičnih izgredih posredovati tudi varnostne službe. Nekateri zaposleni so namreč kljub nizki produktivnosti prejemali nagrade zaradi dela drugih. Zgodba se je končala s popolno ukinitvijo sistema skupinskega nagrajevanja.

Več modernejših raziskav7 dokazuje, da skupinsko nagrajevanje zaradi dovoljevanja neravnovesij celo ubija timsko delo in da ga, ravno obratno, nagrajevanje top performerjev celo spodbuja. V praksi vidimo, da je možno tako eno kot drugo. Glede na izkušnje z zelo različnimi podjetji in timi lahko trdim, da najuspešnejša podjetja najdejo pravo ravnovesje med nagrajevanjem individualnih in timskih uspehov. Bistvo vsega pa je, da v ozadju stoji močna in unikatna korporativna kultura, ki podpira tako uspešnost posameznika kot sodelovanje. V taki kulturi so top performerji zakladi podjetja, ki si jih oddelki in timi ne lastijo, hkrati pa kot top performerjev ali junakov podjetja ne izpostavijo tistih, ki so samo produktivni in učinkoviti, pač pa tiste, ki so ob tem tudi dobri in predani sodelavci, ki živijo kulturo podjetja.

Vabljeni k branju zanimivega članka. Prenesite ga tukaj!

Tags: No tags

Comments are closed.