dani-polajnar-v-medijih-mediji-o-meni-11

HR&M: Notranji in zunanji trenerji za področje timskega dela

Praksa kaže, da je prav kombinacija notranjih trenerjev in zunanjih trenerjev na področju mehkih veščin in timskega dela najbolj učinkovita kombinacija. Notranji trenerji so namreč tisti, ki imajo »prednost domačega terena«, poznajo organizacijsko kulturo, politiko podjetja in notranje procese, ob tem pa se ves čas srečujejo z izzivom, kako vzdrževati »out-of-the-box« naravnanost, pogled »od zunaj« in kako biti snovalec napredka znotraj utečenih procesov. Prav zato dobra praksa iz tujine in stroka priporočata kot najučinkovitejšo kombinacijo notranjim treningom redne ciklične zunanje treninge, še posebej na področju mehkih veščin in vodenja ter ob večjih poslovnih spremembah. Prednost zunanjih treningov leži predvsem v svežini pristopov in aktivnem sledenju ter ustvarjanju izobraževalnih trendov ter standardov, pa tudi v pomembnem dejstvu, da zunanji trenerji prispevajo izkušnje z delom v drugih organizacijah, drugačnih strukturah timov in v širšem naboru panog, kar ima običajno odlične koristi.

“Timsko delo postaja za uspešno delovanje modernih organizacij iz leta v leto bolj pomembno. Kompleksnost problemov in prepletenost organizacijskih struktur v današnjem strogem gospodarskem okolju zahteva vedno več povezovanja in sodelovanja med zaposlenimi v podjetju, saj lahko že majhna sprememba v odnosih in načinu timskega dela znatno pripomore k optimizaciji procesov znotraj ekipe in vpliva na njeno uspešnost.” – Dani Polajnar

Dani Polajnar, direktor TeamBuilding Akademije, o kombinaciji notranjih in zunanjih treningov timskega dela. Oglejte si članek tukaj!

Tags: No tags

Comments are closed.