dani-polajnar-v-medijih-mediji-o-meni-5

Draga zabava za zaposlene, učinkovito orodje vodenja

“Timski dogodki so aktivni teambuilding programi, kjer udeleženci skozi serijo različnih aktivnosti pridejo do zastavljenega cilja na malo drugačen način, kot v običajnem delavnem okolju. To so programi kjer se načrtno dela na gradnji tima oziroma na komuniciranju nekega korporativnega sporočila zaposlenim.


Če je to večji dogodek potem ne gre za klasičen teambuilding, ker ne vključuje samo ožje ekipe, temveč tudi poslovne partnerje itd. Z aktivnimi programi na tem nivoju lahko zaposlenim npr. vrednote in strategijo podjetja prikažemo v čisto drugačni luči, kot jo ta trenutek morda vidijo sami. Na ta način, se jim lahko še bolj približamo v smislu poenotenja osebnih in poslovnih ciljev, ter tako vzpodbudimo še večjo pripadnost podjetju.


Primer je recimo kako se v prakso komunicirajo vrednote. Večina podjetij ima vrednote komunicirane samo na internetu ali pa na intranetu, mi pa pomagamo te vrednote prenesti v prakso, kjer jih zaposleni lahko lažje razumejo in implementirajo v svoje delovanje.” – Dani Polajnar

Vabljeni k branju zanimivega članka Danija Polajnarja. Prenesite ga tukaj!

Tags: No tags

Comments are closed.