dani-polajnar-v-medijih-mediji-o-meni-5

Kako dvigniti inteligenco timov?

Biti visoko inteligenten kot posameznik pomeni, da si nadpovprečno sposoben reševati različne tipe nalog v različnih okoljih. Nedavne raziskave kažejo, da enako velja tudi za delovne time. Bolj kot je tim inteligenten, bolj je uspešen pri reševanju raznovrstnih izzivov. To pa je še posebej pomembno za vodstvene time.

Vendar pa inteligenca tima nima nobene povezave s povprečno inteligenco posameznikov v njem. Tudi če ima tim nekaj zelo inteligentnih posameznikov, to še ne pomeni, da bo zato inteligenca tega tima višja. Na predavanju »Kako dvigniti inteligenco timov?« si bomo pogledali zakonitosti, ki stojijo za tem. Kaj moramo kot vodje ali kot člani timov narediti, da dvignemo kolektivni inteligenčni kvocient naše ekipe? Natančno bomo predstavili štiri ključna področja, na katera bi morali biti pozorni tako pri sestavi tima, kot pri njegovem delovanju v praksi.

Če je organizacija sestavljena iz inteligentnih timov, ima potencial, da v modernem poslovnem okolju deluje bolj prilagodljivo in učinkovito. Na predavanju bomo govorili tudi o tem, kaj morajo organizacije storiti, da ta potencial sprožijo. Odgovorili bomo na vprašanje, kako naj timi kar najbolj učinkovito delujejo in kako naj se med seboj povezujejo.

Del predavanja je tudi interaktivno sodelovanje na temo »pameti skupin«, kjer bomo dokazali, kako bolj »pametna« je lahko skupina kot posameznik. S serijo primerov iz prakse pa bomo predavanje zaključili z vodeno debato in razmislekom, kje ta trenutek stoji naša organizacija in kaj lahko na področju inteligence timskega dela naredimo pri nas.

Tags: No tags

Comments are closed.