dani-polajnar-v-medijih-moja-predavanja-predavanja-vodenje-teambuidling-2

Biti vodja v 2025

Moderno in poslovno okolje od vodje zahteva mnogo več, kot je zahtevalo še pred nekaj leti; v prihodnosti pa bo tega vedno več. Ključne teme se iz dolgoročnega strateškega načrtovanja, upravljanja s časom in delegiranja premikajo v smer upravljanja z energijo, fleksibilnega razmišljanja in timskega dela.

Raziskave kažejo, da je več kot 67% zaposlenih nezavzetih za svoje delo in ta odstotek raste. Največji razlog za to pa so po mnenju zaposlenih slabi vodje. Na predavanju o vodenju prihodnosti se bomo zato  osredotočili na ključne kompetence, ki jih novodobni vodja mora imeti oz. pridobiti, da bi bil uspešen in da bi za njim stala zavzeta ekipa sodelavcev.

Ugotavljali bomo, kakšna je razlika med starim in novim načinom vodenja ter kakšne bodoče vodje nam daje naš izobraževalni sistem. Glede na manjko vodstvenih kompetenc za vodenje v modernem poslovnem okolju, mora izobraževanje s področja vodenja prevzeti podjetje. Spremeniti se bo moral predvsem odnos do avtoritete, tveganja in dopuščanja napak ter skrbi za člane tima in vpeljevanja kulture odgovornosti.

Kakšen je torej moderni vodja? Kaj so ključna področja, na katerih mora delati, da bo uspešen v bližnji prihodnosti? Kako postati odporen na grobo in hitro spreminjajoče se poslovno okolje? To so vprašanja, s katerimi se bomo ukvarjali na aktivnem predavanju, ki poleg predajanja ključnih znanj in trendov s področja modernega vodenja vsebuje več študij primerov, moderacijskih debat in zanimivih interaktivnih glasovanj.

Tags: No tags

Comments are closed.