dani-polajnar-v-medijih-mediji-o-meni-9

Flashlight leadership in kultura odgovornosti

Za največjo učinkovitost organizacije je pomembno, da vsak posameznik, tim in oddelek prevzemajo odgovornost za opravljanje svojih nalog. Da pa lahko nekdo prevzame odgovornost, mora razumeti osnove delovanja in smisla organizacije ter kam njegovo delo oz. delovna naloga »paše« v celotnem delovnem procesu – kam v širšo sliko paše njegov košček sestavljanke.

Flashlight leadership je praktični model novodobnega vodenja organizacije, ki ga simbolizira enostaven predmet – ročna svetika. Pri tem vsak del predstavlja en kos področja delovanja organizacije. Kot osnovo model povzema poslanstvo in vrednote podjetja (baterija), strategijo (usmeritev svetilke), procese (ohišje), vodenje (žarnica) in strukturo zaposlenih oz. timov (leča). Če so vsi deli ročne svetilke kompatibilni in pravilno delujoči je rezultat delovanja (svetloba) le posledica pravilno sestavljene in delujoče celote. Močnejši kot so elementi svetilke in bolj kot so povezani, boljši je rezultat.

Osnove modela smo na podlagi praktičnih izkušenj razvili z Izo Login (Outfit7) in Tanjo Skaza (Plastika Skaza) na osnovi delovanja njunih in mnogih drugih modernih in uspešnih organizacij tako doma, kot v tujini. Ugotovili smo, da je razumevanje delovanja vseh zgornjih elementov organizacije in delovnih nalog znotraj tega, je predpogoj za to, da so zaposleni pripravljeni sprejeti odgovornost za svoja področja.

Predavanje je podkrepljeno s študijami primerov in je praktično naravnano. S serijo moderacijskih tehnik napeljuje udeležence k razmišljanju, kako so določena področja razvita, urejena in povezana v njihovi organizaciji.

Tags: No tags

Comments are closed.